zapisz się

NASZ ZESPÓŁ

lekarz dentysta Marcin Mincer
chirurg stomatolog, MSc. implantologii

W latach 1996-2001 studiował na Wydziale Lekarskim Oddziale Stomatologicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplom lekarza stomatologa uzyskał w 2001 roku. Staż podyplomowy odbywał w Przychodni Stomatologicznej 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku pod opieką dr n.med. Stanisława Chodakowskiego.

 

Od 2006 roku zawodowo związany jest ze Szwecją. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS) Europian Association of Dental Implantology (EDI). Uczestniczy w wielu sympozjach i kursach krajowych i zagranicznych. Jest również absolwentem prestiżowego dwuletniego podyplomowego programu New York University School of Dentistry w dziedzinie implantologii. Posiada kilkaset udokumentowanych zabiegów implantacji stomatologicznych. Zajmuje się głównie chirurgią i implantologią oraz protetyką.

Certyfikaty