zapisz się

Pacjenci

Warunki współpracy i gwarancji

Jeśli jakość wykonanej przez lekarza pracy pogorszy się w czasie okresu gwarancyjnego, a zostały zachowane zalecenia lekarskie, mają Państwo prawo do bezpłatnego powtórzenia zabiegu.

 

WARUNKI GWARANCJI:

 

Zabiegi powtarzamy bezpłatnie, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1) WYPEŁNIENIA: 24 miesiące (dotyczy wypełnień estetycznych, warstwowych wykonywanych na podstawie szablonu) lub 12 miesięcy (pozostałe wypełnienia)

 • przeprowadzenie i zakończenie pełnego zakresu leczenia zgodnie z otrzymanym i zatwierdzonym przez lekarza planem leczenia
 • obecność na wyznaczonych wizytach kontrolnych, jeżeli lekarz nie zaleci inaczej,
 • to co najmniej dwa razy do roku (minimum co 6 miesięcy)
 • utrzymanie odpowiedniej higieny jamy ustnej
 • przestrzeganie zaleceń lekarza/ higienistki
 • systematyczne usuwanie złogów i fluoryzacja zgodnie z zaleceniami
 • wykonywanie zalecanych zdjęć RTG

 

2) PROTETYKA: 24 miesiące (NIE DOTYCZY NAPRAW)

 • przeprowadzenie i zakończenie pełnego leczenia zgodnie z otrzymanym i zatwierdzonym przez lekarza planem leczenia
 • przestrzeganie zaleceń lekarza i personelu gabinetu
 • systematyczne usuwanie złogów i fluoryzacja zgodnie z zaleceniami
 • utrzymywanie odpowiedniej higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych
 • zgłaszanie się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach
 • użytkowanie uzupełnień protetycznych zgodnie z ich przeznaczeniem
 • wykonywanie napraw we własnym zakresie zrywa umowę gwarancji

 

3) IMPLANTY: 10 LAT

 • przeprowadzenie i zakończenie pełnego leczenia zgodnie z otrzymanym i zatwierdzonym przez lekarza planem leczenia
 • przestrzeganie zaleceń lekarza
 • zgłaszanie się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach
 • przestrzeganie zakazu palenia papierosów
 • utrzymywanie odpowiedniej higieny jamy ustnej
 • wykonywanie zalecanych przez lekarza zdjęć RTG
 • systematyczne usuwanie osadu zgodnie z zaleceniami w klinice FAN-DENT
 • wykonywanie uzupełnień protetycznych na implantach w klinice FAN-DENT

 

PRAWA PACJENTA

Dokumentem stwierdzającym prawo do reklamacji jest karta pacjenta zawierająca datę, rozpoznanie i przebieg leczenia oraz podpis lekarza.
Wszystkie zabiegi wykonywane w gabinecie/ klinice FAN-DENT są przeprowadzane z maksymalną starannością, zgodnie z aktualnymi możliwościami technicznymi i wiedzą medyczną. W przypadku stwierdzenia przez pacjenta pogorszenia jakości wykonanej przez lekarza pracy, w okresie gwarancyjnym każdy zabieg za wyjątkiem zabiegów warunkowych, może zostać powtórzony na prośbę pacjenta. Wszelkie niezgodności z oczekiwaniami powinny być zgłaszane w momencie ich zauważenia.

 

Wszyscy lekarze pracujący w klinice FAN-DENT zobowiązani są do możliwie szybkiego reagowania na zgłoszone uwagi (jeśli lekarz wykonujący dane leczenie przebywa na urlopie, to każdy inny lekarz obecny w klinice, w miarę możliwości czasowych i umiejętności, przeprowadzi powtórne leczenie (np. założenie plomby) nieodpłatnie.
Zabiegi przeprowadzane warunkowo są przeprowadzane z maksymalną starannością, ale nie podlegają warunkom reklamacji. Informacja o warunkowym przeprowadzeniu leczenia wymaga podpisu pacjenta w karcie.

 

Przed wykonaniem zabiegu lekarz lub personel gabinetu informuje pacjenta o cenie planowanego leczenia ( przedstawia różne warianty cenowe planowanego leczenia). Koszty zabiegu mogą ulec zmianie wyłącznie wtedy, gdy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w planie leczenia (np. korzeń zęba jest zbyt zniszczony, miękki aby utrzymać wkład, pomimo tego, że rtg zęba nie wykazywało takich zmian). W takim wypadku lekarz, o ile to będzie możliwe, powinien przerwać zabieg i poinformować pacjenta o zmianie warunków i kosztów leczenia.
Cennik znajduje się w recepcji.

 

Przy planowaniu wysokospecjalistycznego, skomplikowanego leczenia wymagającego długiego okresu czasu i wyjątkowo dużego nakładu materiałowego (np. rozległe odbudowy implantologiczne, ekwilibracja zgryzu z odbudowami protetycznymi i podniesieniem zwarcia) dopuszcza się indywidualną wycenę prac opartą na rzeczywistych, przewidywanych kosztach, które przed przystąpieniem do leczenia muszą być ustalone z pacjentem.

 

Pacjenci z ostrym bólem przyjmowani są w pierwszym wolnym terminie, w miarę możliwości poza kolejnością. Aby umówić taką wizytę należy dzwonić jak najwcześniej w dni robocze od godz.7.30 w celu ominięcia konieczności długiego czekania. Pacjenci będą przyjmowani od godziny 8.00 do godziny 19.30 pn-pt, oraz w soboty od 8.30 do 13.00.

 

Pacjent umawiany jest na określony dzień i godzinę a my dokładamy wszelkich starań, aby czas rozpoczęcia wizyty był dotrzymany. Ze względu na specyfikę pracy mogą jednak wystąpić niewielkie opóźnienia, za które z góry przepraszamy. Personel gabinetu stomatologicznego FAN-DENT w miarę możliwości będzie starał się informować o tym z góry.
Jeżeli pacjent nie może przybyć na umówioną wizytę, powinien poinformować recepcję najszybciej jak to jest możliwe. Informacja o niestawieniu się na wizytę na mniej niż 6 godzin od wyznaczonego terminu powoduję, że przeznaczony na Państwa wizytę czas nie może być wykorzystany przez innego pacjenta i dlatego prowadzi do czasowej utraty przywilejów związanych z pierwszeństwem i utratę przyznanych wcześniej rabatów. Dwukrotne nie stawienie się na umówioną wizytę powoduje konieczność złożenia wadium w wysokości 50 zł.
Jeżeli pacjent ma wątpliwości co do jakości przeprowadzonego leczenia, ma prawo do zgłoszenia uwag i konsultacji z właścicielem kliniki dr. Magdaleną Pawelczyk-Madalińską. Zażalenie będzie rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie.

80-257 Gdańsk
Słowackiego 71/2

501 747 876
rejestracjafandent@gmail.com

Godziny otwarcia:
pn - czw 7:00 - 20:00
pt 7:00 - 15:00

Pełny kontakt