zapisz się

Pacjenci

Warunki współpracy i gwarancji

Jeśli jakość wykonanej przez lekarza pracy pogorszy się w czasie okresu gwarancyjnego, a zostały zachowane zalecenia lekarskie, mają Państwo prawo do bezpłatnego powtórzenia zabiegu.

Pacjent może zrobić rezerwację na zabieg tylko na dwa terminy. Każdy zabieg który trwa ponad 1,5h musi zostać potwierdzony przez pacjenta przynajmniej 10 dni przed terminem wizyty.

WARUNKI GWARANCJI:

 

Zabiegi powtarzamy bezpłatnie, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1) WYPEŁNIENIA: 24 miesiące (dotyczy wypełnień estetycznych, warstwowych wykonywanych na podstawie szablonu) lub 12 miesięcy (pozostałe wypełnienia)

 • przeprowadzenie i zakończenie pełnego zakresu leczenia zgodnie z otrzymanym i zatwierdzonym przez lekarza planem leczenia
 • obecność na wyznaczonych wizytach kontrolnych, jeżeli lekarz nie zaleci inaczej,
 • to co najmniej dwa razy do roku (minimum co 6 miesięcy)
 • utrzymanie odpowiedniej higieny jamy ustnej
 • przestrzeganie zaleceń lekarza/ higienistki
 • systematyczne usuwanie złogów i fluoryzacja zgodnie z zaleceniami
 • wykonywanie zalecanych zdjęć RTG

 

2) PROTETYKA: 24 miesiące (NIE DOTYCZY NAPRAW)

 • przeprowadzenie i zakończenie pełnego leczenia zgodnie z otrzymanym i zatwierdzonym przez lekarza planem leczenia
 • przestrzeganie zaleceń lekarza i personelu gabinetu
 • systematyczne usuwanie złogów i fluoryzacja zgodnie z zaleceniami
 • utrzymywanie odpowiedniej higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych
 • zgłaszanie się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach
 • użytkowanie uzupełnień protetycznych zgodnie z ich przeznaczeniem
 • wykonywanie napraw we własnym zakresie zrywa umowę gwarancji

 

3) IMPLANTY: 10 LAT

 • przeprowadzenie i zakończenie pełnego leczenia zgodnie z otrzymanym i zatwierdzonym przez lekarza planem leczenia
 • przestrzeganie zaleceń lekarza
 • zgłaszanie się na wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach
 • przestrzeganie zakazu palenia papierosów
 • utrzymywanie odpowiedniej higieny jamy ustnej
 • wykonywanie zalecanych przez lekarza zdjęć RTG
 • systematyczne usuwanie osadu zgodnie z zaleceniami w klinice FAN-DENT
 • wykonywanie uzupełnień protetycznych na implantach w klinice FAN-DENT

 

PRAWA PACJENTA

Dokumentem stwierdzającym prawo do reklamacji jest karta pacjenta zawierająca datę, rozpoznanie i przebieg leczenia oraz podpis lekarza.
Wszystkie zabiegi wykonywane w gabinecie/ klinice FAN-DENT są przeprowadzane z maksymalną starannością, zgodnie z aktualnymi możliwościami technicznymi i wiedzą medyczną. W przypadku stwierdzenia przez pacjenta pogorszenia jakości wykonanej przez lekarza pracy, w okresie gwarancyjnym każdy zabieg za wyjątkiem zabiegów warunkowych, może zostać powtórzony na prośbę pacjenta. Wszelkie niezgodności z oczekiwaniami powinny być zgłaszane w momencie ich zauważenia.

 

Wszyscy lekarze pracujący w klinice FAN-DENT zobowiązani są do możliwie szybkiego reagowania na zgłoszone uwagi (jeśli lekarz wykonujący dane leczenie przebywa na urlopie, to każdy inny lekarz obecny w klinice, w miarę możliwości czasowych i umiejętności, przeprowadzi powtórne leczenie (np. założenie plomby) nieodpłatnie.
Zabiegi przeprowadzane warunkowo są przeprowadzane z maksymalną starannością, ale nie podlegają warunkom reklamacji. Informacja o warunkowym przeprowadzeniu leczenia wymaga podpisu pacjenta w karcie.

 

Przed wykonaniem zabiegu lekarz lub personel gabinetu informuje pacjenta o cenie planowanego leczenia ( przedstawia różne warianty cenowe planowanego leczenia). Koszty zabiegu mogą ulec zmianie wyłącznie wtedy, gdy zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w planie leczenia (np. korzeń zęba jest zbyt zniszczony, miękki aby utrzymać wkład, pomimo tego, że rtg zęba nie wykazywało takich zmian). W takim wypadku lekarz, o ile to będzie możliwe, powinien przerwać zabieg i poinformować pacjenta o zmianie warunków i kosztów leczenia.
Cennik znajduje się w recepcji.

 

Przy planowaniu wysokospecjalistycznego, skomplikowanego leczenia wymagającego długiego okresu czasu i wyjątkowo dużego nakładu materiałowego (np. rozległe odbudowy implantologiczne, ekwilibracja zgryzu z odbudowami protetycznymi i podniesieniem zwarcia) dopuszcza się indywidualną wycenę prac opartą na rzeczywistych, przewidywanych kosztach, które przed przystąpieniem do leczenia muszą być ustalone z pacjentem.

 

Pacjenci z ostrym bólem przyjmowani są w pierwszym wolnym terminie, w miarę możliwości poza kolejnością. Aby umówić taką wizytę należy dzwonić jak najwcześniej w dni robocze od godz.7.30 w celu ominięcia konieczności długiego czekania. Pacjenci będą przyjmowani od godziny 8.00 do godziny 19.30 pn-pt.

 

Pacjent umawiany jest na określony dzień i godzinę a my dokładamy wszelkich starań, aby czas rozpoczęcia wizyty był dotrzymany. Ze względu na specyfikę pracy mogą jednak wystąpić niewielkie opóźnienia, za które z góry przepraszamy. Personel gabinetu stomatologicznego FAN-DENT w miarę możliwości będzie starał się informować o tym z góry.
Jeżeli pacjent nie może przybyć na umówioną wizytę, powinien poinformować recepcję najszybciej jak to jest możliwe. Informacja o niestawieniu się na wizytę na mniej niż 6 godzin od wyznaczonego terminu powoduję, że przeznaczony na Państwa wizytę czas nie może być wykorzystany przez innego pacjenta i dlatego prowadzi do czasowej utraty przywilejów związanych z pierwszeństwem i utratę przyznanych wcześniej rabatów. Dwukrotne nie stawienie się na umówioną wizytę powoduje konieczność złożenia wadium w wysokości 50 zł.
Jeżeli pacjent ma wątpliwości co do jakości przeprowadzonego leczenia, ma prawo do zgłoszenia uwag i konsultacji z właścicielem kliniki dr. Magdaleną Pawelczyk-Madalińską. Zażalenie będzie rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie.

Fan-Dent | NIP: 5842772639

+48 501 747 876 , +48 58 522 30 40, +48 798 986 910 (sms)

rejestracjafandent@gmail.com

Godziny otwarcia:
pn - czw 8:00 - 20:00
pt 8:00 - 18:00

Pełny kontakt